บทความงานวิจัยสมุนไพร

ขมิ้นชัน สมุนไพรแห่งโอกาส

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19 เป็นอีกหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศที่กำลังประสบพบเจอ ซึ่งยังเป็นไวรัสที่ยังไม่มีตัวยาหรือวัคซีนสำหรับการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสุขอนามัยของคนในประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดของประเทศไทยอยู่ที่ 40 ราย ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นอีกภายในเดือนเมษายน ซึ่งอาการของผู้ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงถึง 37 องศา เจ็บคอ ท้องเสีย

Read More »
ฟ้าทะลายโจรป้องกัน Covid-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19 เป็นอีกหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศที่กำลังประสบพบเจอ ซึ่งยังเป็นไวรัสที่ยังไม่มีตัวยาหรือวัคซีนสำหรับการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสุขอนามัยของคนในประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดของประเทศไทยอยู่ที่ 40 ราย ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นอีกภายในเดือนเมษายน ซึ่งอาการของผู้ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงถึง 37 องศา เจ็บคอ ท้องเสีย

Read More »
ขมิ้นชัน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสมุนไพรหลากหลาย ในอดีตมีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาทำเป็นยารักษาโรค แต่ในปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านไทยมาทำเป็นเครื่องดื่มสำหรับเสริมสุขภาพ ซึ่งทางภาครัฐและทางภาคเอกชนกำลังให้ความสนใจในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยในการแปรรูปและส่งออกไปยังต่างประเทศ 1 ในสมุนไพรไทยที่เป็นที่นิยมในการนำมาแปรรุปคือ ขมิ้นชัน เนื่องจากมีกลิ่นหอม เมื่อนำมาปรุงอาหารหรือทำเป็นเครื่องดื่มจะมีสีสันน่ารับประทาน อีกทั้งยังเป็นพืชที่สามารถสกัดเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ได้

Read More »