ฟ้าทะลายโจร ป้องกัน Covid-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19 เป็นอีกหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศที่กำลังประสบพบเจอ ซึ่งยังเป็นไวรัสที่ยังไม่มีตัวยาหรือวัคซีนสำหรับการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสุขอนามัยของคนในประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดของประเทศไทยอยู่ที่ 40 ราย ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นอีกภายในเดือนเมษายน ซึ่งอาการของผู้ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงถึง 37 องศา เจ็บคอ ท้องเสีย ซึ่งแตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดาที่จะไม่มีอาการท้องเสีย ไวรัสโคโรนา เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายจะไปทำลายปอดของผู้ติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง เช่น ผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว

ฟังดูจากข้อความข้างต้นที่กล่าวมา อาจจะดูน่ากลัวและเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังพอมีหนทางที่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้อยู่ เช่น การสวม Mask เพื่ป้องกันเชื้อโรคหรือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ใช้เจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อ หลีกเลี่ยงพบเจอคนที่พึ่งเดินทางจากต่างประเทศ และยังมีสมุนไพรของไทยที่สามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้ออกมากล่าวว่า ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาสกัดเพื่อทำเป็นตัวยาในการยับยั้งโรคดังกล่าวได้

ฟ้าทะลายโจร เป็น 1 ในสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา จากข้อมูลการศึกษาพบว่า ฟ้าทะลายโจร มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ ที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต้านการอักเสบ และยังสามารถต้านเชื้อไวรัสที่เป็นต้นตอของการเกิดโรคซาร์สได้ โดยเมื่อก่อนมีการใช้ยา ฟ้าทะลายโจร ในการแก้ไข้ เจ็บคอ อาการท้องเสีย โดยจะใช้เป็นแคปซูล ยาเม็ด ยาเม็ดลูกกลอน ที่บรรจุผงฟ้าทะลายโจรอบแห้ง สำหรับการใช้ยา ฟ้าทะลายโจร ในการรักษาโรคทั่วไปนั้น ในต่างประเทศเคยมีการทดลองใช้กับผู้ป่วย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสรรพคุณในการรักษาอาการอักเสบ พบว่าสามารถบรรเทาอาการการอักเสบของโรคจากไข้หวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรเทาอาการเจ็บคอได้ถึง 80% – 90%

จากสรรพคุณดังกล่าว ได้มีผลการวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พบว่า ฟ้าทะลายโจร ยังสามารถสกัดน้ำออกมาและนำมาอบแห้ง เพื่อใช้ในรักษาโรคต่างได้ ดังนี้
    1.สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ โดยจะต้องมีค่า MIC 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
    2.สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ในระดับปานกลาง (50%) ซึ่งเป็นต่อต้านอนุมูลอิสระ หรือ ก็คือการชะลอความแก่ ลดริ้วรอยต่างๆ ป้องกันความผิดปกติของเซลล์ผิวในร่างกาย
    3.ต่อต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด มีการทดสอบฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด ที่มีอยู่ใน ฟ้าทะลายโจร ในการต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วย Thrombin ในหลอดทดลอง
    4.ยับยั้งเชื้อมาลาเรียในหลอดทดลอง ผลการทดลองพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารสกัดอยู่ที่ IC50 ที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ถึง 50%
    5.ช่วยลดความดันในเลือด สารสกัดในฟ้าทะลายโจรสามารถลดความดันในเลือดได้ ซึ่งการผลการวิจัยทดลองพบว่า สารสกัดมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดและลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ดี
    6.ฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งสมองได้

จากผลงานการวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ฟ้าทะลาย มีสรรพคุณในการรักษา ยับยั้ง โรคต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากโรคที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สถานการณ์ในปัจจุบันเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 สามารถที่จะใช้สมุนไพรของไทยในการยับยั้งหรือบรรเทาอาการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อในปอดได้ เพราะฉะนั้นแล้ว แพทย์แผนไทยควรจะได้รับการสนุนเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ แม้กระทั่งเงินทุนจากภาคเอกชนก็ตาม เพื่อที่จะทำให้ประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ ดังนั้น การสนับสนุนให้มีงานวิจัยสมุนไพรไทย ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับวงการแพทย์แผนไทยที่จะนำเอางานวิจัยต่างๆ มาต่อยอดความรู้เพื่อผลิตตัวยาที่มีสรรพคุณรักษาโรคต่าง ๆ  ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ติดเป็นโรคดังกล่าวและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019